26 de febr. 2008

1995 ENTROPIA Pics 1995 Local d'assaig


Entropia, local d'assaig del carrer Llull
(1995 Barcelona - Catalunya PP.CC)
retorn 1995 ENTROPIA Pics 1995