1 de març 2007

1994 ENTROPIA Pics 1994


Entropia, local d'assaig del carrer Llull
(1993 Barcelona - Catalunya PP.CC)

en construcció